Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Osoby działające w tej profesji świadczą usługi polegające na doradztwie w sprawach dotyczących prawa. Mogą to być czynności związane z bieżącymi problemami klientów a także reprezentowanie ich przed sądami. Radca prawny jest również pomocny w przypadku potrzeby sporządzania umów, dokumentów i pism procesowych.

 

 Specjalizację radcy prawnego, można uzyskać, gdy po ukończonych studiach prawniczych przeprowadzi się trzyletnią aplikację. Po tej praktycznej nauce zawodu przystępuje się do egzaminu przed komisją powołaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obowiązki prawnika w przedsiębiorstwie.

Najwięcej radców prawnych zatrudnionych jest w różnego rodzaju firmach, gdzie do ich obowiązków należy obsługa prawna wszelkich poczynań w działalności przedsiębiorstwa. Z usług radcy prawnego korzystają nie tylko podmioty gospodarcze zawiązane z produkcją czy usługami. Radca prawny znajdzie również zajecie w urzędach administracji. Mogą to być urzędy gminne, skarbowe lub urzędy pracy. Z usług radcy prawego mogą również korzystać instytucje publiczne, takie jak szpitale, muzea czy szkoły.

Praca radcy prawnego w przedsiębiorstwach i organach administracyjnych, to przede wszystkim bieżące doradztwo i sporządzanie umów, obsługa prawna zgromadzeń wspólników, przygotowywanie opinii prawnych i pism procesowych. Radca prawny również ma prawo reprezentowania firmy przed sądem w ramach ewentualnych spraw, w które może być zaangażowana firma. W przypadku pracy w organach administracyjnych, dodatkowo do zadań radcy prawnego dochodzi pomoc w sporządzaniu uchwał, czy decyzji administracyjnych.

 

Pomoc dla osób fizycznych.

Radcy prawni mogą również być pomocni osobom, które mają problemy w życiu osobistym, na przykład rozwody i podziały majątku. Z pomocy radcy prawnego można również skorzystać w przypadku nieporozumień w wszelkimi urzędami. Nierzadko są to sprawy podatków, ubezpieczeń, wszelkich odszkodowań i problemów z uzyskaniem własności. Od niedawna radca prawny może również reprezentować swojego klienta w sądzie, podczas procesu. 

 

Gdzie radca prawny wykonuje swój zawód.

Prawnicy z tą specjalnością zrzeszeni są kancelariach i spółkach. Mogą być również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenia albo umowy o obsługę prawną. Radca prawny oczywiście zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Występując przed sądem, radca prawny ubrany jest w czarną togę i niebieski żabot, co odróżnia go od adwokata z żabotem zielonym.

 

Czym różni się radca prawny od adwokata.

Zawód radcy prawnego jest młodą profesją, która powstała w latach sześćdziesiątych zeszłego wieku. Początkowo radcy prawni zatrudnieni byli tylko i wyłącznie przy obsłudze przedsiębiorstw. Nie był to wolny zawód. Z czasem sytuacja się zmieniała, bo kolejne uprawnienia i zakres obowiązków sprawiały, że radcy prawnemu przybyło więcej obowiązków. Początkowo działał w sprawach typowo administracyjnych. natomiast obecnie może być pełnoprawnym reprezentantem w niemal wszystkich sprawach. Tak więc wszystko zmierza do ujednolicenia obu profesji.

Artykuł powstał we współpracy z kancelaria-gdynia.eu