Coaching
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Według badań na temat coachingu prowadzonych przez PwC na potrzeby ICF Global proces coachingowy w Polsce trwa od 3 do 6 miesięcy, może być on jednak przedłużony. 

Jak wygląda proces coachingowy?

Według badań na temat coachingu prowadzonych przez PwC na potrzeby ICF Global proces coachingowy w Polsce trwa od 3 do 6 miesięcy, może być on jednak przedłużony.

Jest kilka etapów w tym procesie:
I etap to analiza klienta i jego środowiska, to czas wzajemnego dopasowania,
II etap to etap planowania, ustalania priorytetów, spójności z tym co robię teraz, a tym co chcę osiągnąć,
III etap to wdrażanie, czyli zobaczenia dużego obrazu kluczowych zadań.

II i III etap często nazwany jest “coaching through the gap”, czyli skupienie się na tym co ma się wydarzyć miedzy tym co jest teraz, a tym co klient chce osiągnąć w przyszłości,

IV etap to etap ewaluacji i utrzymania rezultatów. W tym okresie spotkania są rzadsze i polegają na usamodzielnieniu klienta w podejmowaniu przez niego kluczowych decyzji.