Coaching
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jakimi metodami coachingowymi można sprawdzić efektywność jego działania? Czy coachig może zwiększyć efektywność firmy?

Wiele badań wykazało, że coaching w połączeniu z metodą 360 stopni, wykazuje wysoką skuteczność działania. Właściwie przeprowadzony może przyczynić się nie tylko do poprawy komunikacji, ale również do wzrostu efektywności menedżerów oraz całej organizacji.

Fenomen coachingu częściowo polega na niezwykle nowatorskim podejściu: coaching ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, a to w biznesie przekłada się na pieniądze. Skutecznie przeprowadzony coaching przynosi zyski, a nawet ogranicza straty. Coaching jest swego rodzaju kontynuacją długiej tradycji doskonalenia się w relacjach jeden na jeden, która już od starożytności uważana była za jedną z najskuteczniejszych form uczenia się.

W wielu książkach, autorzy szczególny nacisk kładą na definiowanie coachingu, jego procesów czy też rodzajów. Jednak niewiele uwagi poświęca się na opisy jego efektów. Część obserwatorów uważa, że coaching jest pewnego rodzaju przejściową modą. Jednak wiele badań wykazało, że trend związany z coachingiem jest rosnący a sam coaching jest bardzo skuteczny.

A więc w jakiej sytuacji zastosować coaching? Do kogo jest skierowany? Jak poznać, że to jest właściwy wybór? Czy wybór którego dokonamy się zwróci? Czy przyniesie efekty np. zwiększonego zysku?

Osoby, które decydują o budżecie przeznaczonym na szkolenia coachingowe zazwyczaj interesują się tym, jak wzroście efektywość pracy menagera poddanego takiemu szkoleniu i jakie efekty przyniesie to organizacji.

Kategorie efektów coachingu:

Przykładowe wskaźniki określające zmiany osiągnięte poprzez coaching np.:

 • poprawa organizacji czasu pracy,
 • szybkość i trafność podejmowania decyzji,
 • równowaga osobista, głównie pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
 • zadowolenie i zaangażowanie w pracę (lub przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu),
 • rozwój kariery (awans lub zmiana pracy).

Mierzalne efekty osiągnięte przez coaching dla organizacji np. :

 • wzrost produktywności,
 • poprawa jakości,
 • siła organizacji,
 • lepsza obsługa klienta,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost zysków,
 • wzrost obrotów.

Niematerialne efekty coachingu, kluczowe dla organizacji:

 • lepsze relacje z pracownikami,  z otoczeniem i klientami,
 • lepsza praca zespołowa,
 • zadowolenie z pracy,
 • mniej konfliktów,
 • większe zaangażowanie i motywacja pracowników.

Metody mierzenia efektów coachingu:

 

Istnieje kilka bardzo popularnych i miarodajnych metod pomiaru, znanych oraz stosowanych w bardzo wielu analizach dotyczących m.in. marketingu, finansów czy też sprzedaży.

Jedną z najbardziej wiarygodnych i stosunkowo trudnych w realizacji uważa się metodę porównywania efektów uzyskanych przez osobę coachowaną z niecoachowaną, działającą w takich samych sytuacjach oraz otoczeniu.

Kolejną z metod jest analiza lini trendu, w której to porównuje się wzrost badanej kategorii, na której to najbardziej nam zależy (zyski, zarządzanie firmą, sprzedaż, zarządzanie projektami itd.) z najbardziej prawdopodobnymi wynikami, które to byłyby osiągnięte bez coachingu.

Inną metodą pomiaru może być grupa metod opartych na prognozowaniu oraz przewidywaniu wyników, jakie można osiągnąć bez coachingu z wynikami osiągniętymi po zastosowaniu coachingu. Jest to m.in. metoda 360 stopni oraz badanie poziomu określonych kompetencji.

Często stosowaną metodą jest także czterostopniowy model oceny efektywności Kirkpatricka, do którego dołączany jest piąty poziom – szacowanie ROI z inwestycji w coachingu metodą dr. Philipsa. ROI obecnie jest najczęściej wykorzystywaną metodą obliczeniową rentowności w kapitał ludzki.

 

AO Biznes

 

WhitePress Prawa