Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Certyfikat AEO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 (art.38) ustanawia unijny kodeks celny (UKC) i wprowadza określenie Authorised Economic Operators (AEO).

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Upoważnionego Przedsiębiorcy może uzyskać przedsiębiorstwo mające siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, które złożyło wniosek i spełnia narzucone w art 39 UKC wymagania. Certyfikat AEO jest uznawany na terenie UE, oraz w handlu z Japonią, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Norwegią i Szwajcarią. Jest wydawany przez Izbę Administracji Skarbowej jednorazowo, bezpłatnie i bezterminowo, należy jednak pamiętać, że jest również na bieżąco monitorowany przez organy celne. Status AEO jest oparty na koncepcji łańcucha dostaw i jego podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w handlu międzynarodowym. Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców - importerów i eksporterów, spedytorów, przewoźników i agencji celnych, niezależnie od ich wielkości i skali prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z UCK rozróżniamy trzy rodzaje pozwolenia AEO: AEOC (upoważnienie do zastosowania uproszczeń celnych), AEOS (upoważnienie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony), AEOF (połączenie AEOC + AEOF).

 

Podstawowe wymagania pozwolenia AEO

Od przedsiębiorstwa, które chce ubiegać się o status AEO, wymagane jest posiadanie działającego i zgodnego z prawem systemu księgowego, elektronicznego dostępu do ewidencji, przejrzystego systemu logistycznego, odpowiedniej struktury organizacyjnej, systemu kontroli wewnętrznej, procedur archiwizacji, informatycznych zabezpieczeń  danych, a także udokumentowanej na przestrzeni 3 lat wypłacalności finansowej. Od 1 maja 2016 roku UKC zmieniła się ranga statusu AEO z certyfikatu do pozwolenia, przedsiębiorca musi również zapewnić i udowodnić konkretne standardy kwalifikacji zawodowych, posiadać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa podatkowe i celne. Nieznacznie zmodyfikowano także pozostałe kryteria AEO, w związku z czym dotychczas przyznane statuty AEO ulegają ponownej weryfikacji.

Opracowany wniosek o wydanie pozwolenia AEO wraz z kwestionariuszem i niezbędnymi załącznikami  składa się w formie elektronicznej. Wszystkie procedury są precyzyjnie opisane na stronach internetowych organów celnych, więc można ubiegać się o status AEO we własnym zakresie, lub skorzystać z opieki firmy consultingowej. Pakuła Consulting ma dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie usług wdrożeniowych i szkoleniowych. W swojej ofercie systemów zarządzania jakością zawarli audit zerowy AEO i szkolenia AEO zawierające omówienie wypełnienia wniosku i kwestionariusza samooceny firmy. Warto skorzystać z tego rozwiązania, ponieważ generuje stosunkowo niewielkie koszty, w stosunku do korzyści które długofalowo uzyskujemy. Posiadacz pozwolenia AEO jest również bardziej atrakcyjny marketingowo  dla potencjalnego klienta. Pozwolenie AEO to nic innego jak unijny znak jakości, jest świadectwem wiarygodności i buduje zaufanie pomiędzy partnerami biznesowymi, a jego posiadanie to nie tylko dodatkowe wymagania i obowiązki dla firmy, lecz również profity. Posiadacz pozwolenia AEO ma możliwość korzystania z określonych przez prawo uproszczeń i ułatwień w obrocie celnym. Do podstawowych przywilejów  możemy zaliczyć możliwość wyboru miejsca kontroli i wcześniejsze powiadomienie o planowanej kontroli celnej, priorytetowe traktowanie przesyłek, przy czym faktyczne ilość kontroli może być znacznie niższa niż dla pozostałych przedsiębiorstw, które pozwolenia AEO nie posiadają. Polska Służba celna przyznaje również dodatkowe ułatwienia krajowe. 

 

Drugie życie iPhone’a

Jak przebiega obsługa kadrowa?

WhitePress Prawa