Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Od 1 lipca br. duże firmy w Polsce będą miały obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 

Od 1 lipca br. duże firmy w Polsce będą miały obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W szybkim dostosowaniu się do tych zmian może im pomóc nowa aplikacja OnTax, która jest częścią kompleksowej oferty Onwelo w tym obszarze.

OnTax jest modułem podatkowym platformy OnFinance – rozwiązania Onwelo pozwalającego na automatyzację procesów raportowania finansowego i zarządczego. Aplikację można zainstalować albo na serwerze w firmie, albo korzystać z niej w modelu usługowym (SaaS). OnTax umożliwia zbieranie danych z wielu różnych źródeł (systemów lub plików w różnych formatach) i ich ujednolicenie do takiej postaci, aby zapewnić generowanie JPK zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Dodatkowo przy pomocy OnTax można też m.in. testować dane, edytować je (pojedynczo lub hurtowo), wysyłać w standardzie wymaganym przez Ministerstwo Finansów, a także dokonywać korekty plików JPK oraz archiwizować raporty.

Bez względu na to czy firma zdecyduje się zainstalować OnTax na swoim serwerze, czy też korzystać z niej w modelu usługowym, może liczyć na stałe aktualizacje, tak aby zapewnić zgodność aplikacji z  wymaganiami odnośnie struktur JPK, które w przyszłości mają być wprowadzane przez Ministerstwo Finansów. Moduł OnTax umożliwia także import gotowych plików JPK, np. wygenerowanych z systemów ERP, a następnie odpowiada za ich wysyłkę na serwery MF i archiwizację w swoim repozytorium” – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za rozwój platformy OnFinance w Onwelo.

Aplikacja OnTax jest częścią kompleksowej oferty Onwelo w zakresie zagadnień raportowania. Inne elementy tej oferty obejmują też analizę biznesową, która polega na weryfikacji założeń merytorycznych jakie dane mają być raportowane do struktur JPK, a także z jakich obszarów systemów finansowo-księgowych te dane można pozyskać. Analizy tej dokonuje doświadczony zespół specjalistów, mogących pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem w kwestiach prawno-podatkowych (licencjonowani doradcy podatkowi) oraz integracji i wdrażania systemów informatycznych.

Onwelo oferuje także wdrożenie aplikacji OnTax na serwerze klienta lub uruchomienie z chmury, jego testy i usługę wsparcia serwisowego. Dodatkową usługą jest też stworzenie dedykowanych interfejsów, tak aby zapewnić automatyczny przepływ danych pomiędzy systemami zasilającymi (np. SAP, Oracle EBS, Microsoft Dynamics AX) a modułem OnTax.

Po wejściu nowych przepisów w życie, organy kontrolne mogą żądać od dużych firm udostępnienia danych w formie JPK za zamknięte okresy podatkowe przypadające po 1 lipca 2016 roku. Pierwsze obowiązkowe dostarczenie struktury ewidencji VAT będzie wymagane do dnia 25 sierpnia br. Od początku 2017 roku obowiązek przesyłania danych dotyczących ewidencji VAT do urzędów skarbowych w formie JPK ma także zostać rozszerzony na małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Dodatkowe informacje o Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Spółka oferuje swoje usługi na całym świecie, dopasowując do klientów model współpracy i metodologię prowadzenia projektu. Świadczone usługi to m.in. tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania, zarządzanie projektami, analiza biznesowa, a także zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami klienta.

Dodatkowe informacje o Onwelo w zakresie JPK są dostępne pod adresem: www.onwelo.com/jpk.