Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

wysoka rozdzielczość zobrazowań
Tak zwane zdjęcia satelitarne dzięki rozwojowi technologii są dostępne już nie tylko dla organizacji wojskowych czy naukowych. Dostarczają cenne informacje o warunkach atmosferycznych, ukształtowaniu terenu, zmianach środowiskowych itp. Wyjaśniamy, dzięki czemu możliwa jest bardzo wysoka rozdzielczość zobrazowań obserwacji Ziemi oraz omawiamy cechy charakterystyczne zdjęć VHR!

 

 

 

 

Bardzo wysoka rozdzielczość zobrazowań obserwacji Ziemi – co warto wiedzieć?

Zdjęcia satelitarne (czyli zobrazowania obserwacji Ziemi) wykonuje się z kosmosu przy użyciu specjalistycznych satelitów, wyposażonych w aparaty o wysokiej częstotliwości. Rozdzielczość rejestrowanych obrazów różni się w zależności od użytego sprzętu oraz wysokości orbity. Do tego mogą mieć widoczne kolory oraz inne widma.

Bardzo wysoka rozdzielczość zobrazowań obserwacji Ziemi sprawia, że są szeroko wykorzystywane w m.in. wojskowości, meteorologii, oceanografii, rolnictwie, leśnictwie, geologii, kartografii, edukacji czy badaniach związanych z ochroną środowiska. Czasami uzupełnia się je fotografiami lotniczymi, które mają wyższą rozdzielczość.

 

Jakie są cechy charakterystyczne zobrazowań obserwacji Ziemi?

Zdjęcia satelitarne często określa się mianem produktu, ponieważ stanowią efekt ustandaryzowanego przetworzenia surowych danych. Ze względu na stopień przetworzenia wyróżnia się produkty rzędu niskiego (standardowe zdjęcia) i wysokiego (mapy pokrycia terenu, wilgotności gleby, zachmurzenia itp.). Pojedynczy obraz to tzw. scena. Dane mogą być publikowane pojedynczo albo jako mozaiki. Wielkość obszaru, który obejmuje, wynika z technicznej specyfikacji sensora.

W przypadku zdjęć satelitarnych najważniejsze są trzy parametry:

  • rozdzielczość przestrzenna (wielkość piksela – im większa, tym obraz jest bardziej szczegółowy),
  • rozdzielczość czasowa (czas, w którym satelita jest w stanie dwukrotnie zobrazować dany obszar – im jest wyższa, tym częściej otrzymuje się dane),
  • rozdzielczość spektralna (ilość zakresów widma elektromagnetycznego – im większa, tym dane są bogatsze w informacje).

Typowe zobrazowania wykonuje się w wysokiej rozdzielczości. W przypadku zdjęć HR (ang. high resolution) rozdzielczość przestrzenna ma zakres 30-50 metrów, czasowa wynosi kilkanaście dni, a spektralna obejmuje kilka zakresów.

Coraz większym powodzeniem zaczynają cieszyć się zobrazowania bardzo wysokiej rozdzielczości, czyli zdjęcia VHR (ang. very high resolution). Ich rozdzielczość przestrzenna wynosi 1-5 metrów, przez co zbliżają się pod względem jakości do fotografii lotniczych. Wykonuje się je w kilku zakresach spektralnych promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni.

 

Skąd pozyskać zobrazowania obserwacji Ziemi w bardzo wysokiej rozdzielczości?

Zobrazowania obserwacji Ziemi w bardzo wysokiej rozdzielczości to domena firm komercyjnych. Można pozyskać je od tzw. operatorów, współpracujących z dostawcami danych satelitarnych. Jednym z najlepszych przedsiębiorców w branży jest CloudFerro, świadczące zarazem innowacyjne usługi z zakresu przetwarzania danych w chmurze. Dostarcza nie tylko dane, ale też środowisko oraz narzędzia potrzebne do ich przechowywania, analizy itp.

Zdjęcia VHR od CloudFerro pochodzą od znanych, cenionych podmiotów, takich jak Airbus, CG Satellite, KG Space Technology oraz SI IMAGING SERVICES.

 

Jak wybrać najlepszy pakiet świąteczny w hotelu?

WhitePress Prawa