Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Firma Banach Outsourcing postawiła na polski procesowy system ERP — Macrologic Merit. Dzięki temu u swoich klientów może wdrażać procesowe zarządzanie w szybkim tempie i z zachowaniem najwyższych, światowych standardów zarządczych.

 

Banach Outsourcing oferuje kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego oraz płacowo-kadrowego, zarządzania kapitałem ludzkim i rozwoju kadr, doradztwa podatkowo-prawnego oraz gospodarczego, a także konsultingu procesów biznesowych. Poza swoją podstawową działalnością firma doradza przedsiębiorcom w zakresie modelowania i usprawniania procesów biznesowych, dlatego właśnie na rynku IT poszukiwała rozwiązania, które byłoby integratorem działań w finansach, z naciskiem na obsługę procesów.

Ponieważ naturalnym sposobem funkcjonowania firm jest działanie w obrębie realizowanych procesów, a nie pionów organizacyjnych, nasz model biznesowy oparliśmy na zapewnieniu klientom opisu i uproszczeniu skomplikowanych procesów, a także przepływu informacji, ciągłego monitoringu aktywności uczestników procesów oraz kontroli tych procesów — mówi Katarzyna Banach, prezes zarządu Banach Outsourcing.

Zgodnie z tą filozofią firmie Banach Outsourcing zależało na tym, by mieć możliwość łatwego i szybkiego wdrożenia u klientów takiego rozwiązania ERP, które byłyby dla nich zrozumiałe, intuicyjne i które odzwierciedlałoby zachodzące w ich organizacjach zależności. Ponieważ firma oferuje swoim klientom także consulting biznesowy, kluczowym aspektem było, aby oferowany ssytem ERP dawał możliwość ekstrakcji w czasie rzeczywistym ważnych dla funkcjonowania firmy informacji zarządczych. Dzięki temu możliwe jest bowiem wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian, które umożliwiają np. skracane przebiegu procesu, jego modyfikowanie zgodnie z potrzebami rynku lub wręcz całkowitą zmianę, jeśli jest to konieczne ze względu na zaistnienie na rynku nowych zjawisk.

— Po szczegółowym rozpoznaniu rynku doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie Macrologic Merit jest w stanie sprostać zarówno naszym oczekiwaniom, jak i potrzebom naszych klientów, ponieważ to pierwszy polski system skoncentrowany właśnie na wspieraniu firm w realizacji ich procesów biznesowych — począwszy od ich modelowania, poprzez bieżącą obsługę i monitorowanie, po analizę efektywności. W rozwiązaniu Macrologic Merit zdefiniowane są procesy, co z jednej strony pozwala nam na sprawne wdrożenie systemu u klienta, a z drugiej — na szybkie ustawienie optymalnego przebiegu głównych procesów biznesowych, co z kolei przekłada się na zwiększenie ich efektywności i szybkie osiąganie wymiernych efektów biznesowych. Korzyści dla naszych klientów uzyskujemy za sprawą optymalizacji obsługi tych procesów oraz ich automatyzacji. Te czynniki w outsourcingu usług biznesowych są kluczowe, zatem przesądziły o naszym wyborze systemu — mówi Katarzyna Banach.

Macrologic Merit umożliwia firmie Banach Outsourcing procesową integrację biznesowego otoczenia klientów oraz wprowadzanie zmian, ze śladem rewizyjnym, na potrzeby wszystkich uczestników procesu. Pozwala także na śledzenie wąskich gardeł czy identyfikację nieaktywnych procesów. Istotną funkcją jest skalowalność rozwiązania oraz możliwość łatwego dołączania pracowników klientów do wybranych procesów, co pozwala na elastyczne budowanie grup zawodowych także w poprzek organizacji — z różnych departamentów. W systemie istnieje również możliwość tworzenia środowiska pracy opartego na dzieleniu się wiedzą — zarówno wewnątrz firmy klienta, jak i między jego pracownikami a ekspertami Banach Outsourcing.

WhitePress Prawa