Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Wprowadzony w ubiegłym roku na rynek Macrologic Merit, pierwszy polski system klasy ERP wspomagający procesowy model zarządzania biznesem, został rozbudowany o kolejne funkcjonalności. Jest to efekt zarówno ciągłego rozwoju rynku nowoczesnych narzędzi IT, jak i doświadczeń firmy ze współpracy klientami, ale także zmian w prawie i gospodarce. System został zaktualizowany zarówno w części bazowej, wspólnej dla wszystkich obszarów jego działania, jak i w zakresie określonych procesów z zakresu finansów, personelu, obsługi sprzedaży i zakupów czy obsługi magazynu i produkcji.

Nie tylko dbamy o to, aby nasze produkty były zawsze dostosowane do zmian prawnych, ale także na bieżąco analizujemy trendy rynkowe, by implementować najciekawsze i najnowsze rozwiązania w naszych produktach. W szczególny sposób realizujemy to w systemie Macrologic Merit, opracowanym właśnie jako polska odpowiedź na coraz bardziej popularną na świecie nowość w zarządzaniu — skoncentrowanie na procesach biznesowych. W blisko rok po premierze produktu, na bazie rozmów z klientami dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia do Macrologic Merit zmian i nowych funkcjonalności, które pozwolą mu pozostawać nowoczesnym rozwiązaniem w swojej klasie — tłumaczy Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA.  

W najnowszej wersji Macrologic Merit interfejs programistyczny aplikacji został wzbogacony o usługi sieciowe. Umożliwia to wymianę danych pomiędzy systemem Macrologic Merit i zewnętrznymi aplikacjami, a tym samym ułatwi jego użytkownikom współdzielenie danych ewidencjonowanych w systemie ERP z innymi systemami wykorzystującymi podobny zestaw danych. Poprzez usługi sieciowe można również zapisywać w Macrologic Merit dane pochodzące z innych systemów.

W ramach zarządzania projektem można będzie przeglądać dokumenty i dane powiązane z poszczególnymi projektami, a w zakresie obsługi procesów wprowadzono szereg usprawnień. Warto tu wymienić dodanie obsługi nowego parametru umożliwiającego dostęp do wielu załączników, które pojawiły się w procesie bądź pozwalającego wysyłać zestawy załączników.

W kontekście aktualizacji dotyczących poszczególnych obszarów biznesowych w najnowszej wersji Macrologic Merit opracowane zostały zmiany w zakresie obsługi sprzedaży i zakupów — wprowadzono np. zlecenia fakturowania, aby spełnić wymogi kontroli skarbowej. Dodana została także możliwość parametryzacji dokładności ceny sprzedaży oraz dokładności ceny zakupu. Wśród nowości pojawiły się również nowe funkcje dla e-fakturowania, możliwość anulowania dokumentów sprzedaży i zakupu czy dodawania dodatkowych formuł walidacji i kontroli akceptacji dla dokumentów lub zamówień. Aktualizacją objęte zostały także moduły obsługi magazynu oraz produkcji.

W odniesieniu do procesów związanych z zarządzaniem zasobami w Macrologi Merit dodany został obszar roboczy Zasoby, w którym można rejestrować i przeglądać dane związane z użytkowaniem pojazdów i numerów kart SIM. Udostępniono różnorodne analizy dotyczące zużycia zasobów, co pozwoli wykorzystać dane z tych analiz do zarządzania zużyciem ponadnormatywnym. W ramach modułu Personel wprowadzono możliwość łatwego dodawania premii przez przełożonych bez angażowania działu personalnego.

O Macrologic Merit

Macrologic Merit to pierwszy polski system wspomagający procesowy model zarządzania biznesem. Opracowany został przez posiadającą ponad 30-letnie doświadczenie w branży IT firmę Macrologic — w oparciu o profesjonalne badania rynkowe i doświadczenia z codziennej pracy ponad 200 konsultantów i programistów firmy. Macrologic Merit jest odpowiedzią na potrzeby klientów, w sytuacji gdy polska gospodarka rozwija się i unowocześnia, co przekłada się na poszukiwanie przez firmy rozwiązań informatycznych coraz bardziej nowoczesnych, elastycznych i efektywnych. Warto zwrócić uwagę, że Macrologic Merit uwzględnia specyfikę działania przedsiębiorstw w polskiej rzeczywistości gospodarczej i gwarantuje zgodność działania z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.