Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1 czerwca podczas walnego zgromadzenia franczyzobiorcy będący akcjonariuszami Grupy Muszkieterów wybrali nowego prezesa Société Les Mousquetaires (SLM). Został nim Didier Duhaupand, który zastąpi Jean-Pierre’a Meunier pełniącego tę funkcję przez ostatnich 6 lat. Podczas walnego zgromadzenia Muszkieterowie zdecydowali również o zmianie w zakresie zarządzania Grupą, ustanawiając SLM jedynym organem zarządczym. Ponadto Alexandre Falck od 5 września 2016 r. zastąpi na stanowisku dyrektora generalnego Grupy Jacques’a Woci.

Zmiany w organizacji Grupy, w tym te na szczeblu kierowniczym, są zwieńczeniem procesu rozpoczętego w 2014 r. przez Jean-Pierre’a Meunier i jego zarząd. Wybór Didiera Duhaupanda przez wszystkich franczyzobiorców-akcjonariuszy wpisuje się w proces przekazywania funkcji, do którego Grupa przygotowywała się od wielu miesięcy.

Didier Duhaupand, prezes Société Les Mousquetaires

    
  

Didier Duhaupand, 59 l., nowy prezes Société Les Mousquetaires. Zafascynowany wielką dystrybucją, po ukończeniu studiów w zakresie handlu przystąpił do Grupy Muszkieterów w 1981 r. Jest właścicielem dwóch sklepów Intermarché i jednego Netto w departamentach Nord i Pas-de-Calais we Francji. Pełnił również liczne funkcje w głównych strukturach Grupy Muszkieterów, zwłaszcza w zakresie strategicznego zarządzania siecią Intermarché
i jako członek zarządu ITM Entreprises. Zajmował także stanowisko prezesa Immo Mousquetaires (pion odpowiedzialny za nieruchomości Grupy). Od 2013 r. był prezesem Agromousquetaires (zakładów produkcyjnych Grupy).

  
 

 

Alexandre Falck, dyrektor generalny Société Les Mousquetaires

    
 

 

 

 

 

Alexandre Falck przez większość kariery zawodowej był związany z branżą spożywczą w grupie Carrefour. Zarządzał Carrefour Market we Francji. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Brico Depôt we Francji. Od 5 września 2016 r. Alexandre Falck zastąpi Jacques’a Woci i obejmie stanowisko dyrektora generalnego SLM.  

 

 

 

Société Les Mousquetaires (SLM): jedyny organ zarządczy Grupy Muszkieterów

W celu coraz szybszego przystosowywania się do zmian na rynku oraz sprawniejszego podejmowania strategicznych decyzji w Grupie franczyzobiorcy-akcjonariusze Grupy Muszkieterów zagłosowali za uproszczeniem modelu zarządzania poprzez powołanie jednego organu zarządzającego – Société Les Mousquetaires.

Zarząd SLM złożony z prezesa oraz 12 członków pochodzących ze wszystkich regionów, w których jest obecna Grupa Muszkieterów, dalej będzie pełnił funkcję nadzorczą, stał na straży wartości oraz ustalał przyszłe kierunki działań Grupy. Jego rolą będzie również zarządzanie operacyjne i strategiczne poszczególnymi strukturami Grupy oraz kontrola finansowa i prawna. 

Informacje o Grupie Muszkieterów w Europie

Z uwagi na posiadanie ponad 3590 sklepów w Europie i osiągnięcie obrotu w wysokości 39,7 miliarda euro w 2015 r. Muszkieterowie są najważniejszymi uczestnikami handlu sieciowego. Grupa stworzona z prywatnej inicjatywy we Francji w 1969 r. zrzesza dzisiaj 3041 niezależnych przedsiębiorców i 146 000 pracowników. Muszkieterowie działają również w Polsce, Portugalii i Belgii. Grupa posiada następujące szyldy: Intermarché, Bricomarché, Netto, Brico Cash, Roady i Poivre Rouge. Société Les Mousquetaires ma za zadanie określać cele średnio- i długoterminowe oraz przygotowywać plany perspektywiczne. Odpowiada za przestrzeganie wartości Grupy.

Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 280 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 360 supermarketów Intermarché i Bricomarché. W centrali Grupy w podpoznańskim Swadzimiu w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach jest zatrudnionych obecnie ponad 15 tys. osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska