Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Spółka Honeywell ogłosiła dzisiaj, że Dariusz Adamczyk został ze skutkiem natychmiastowym powołany na nowoutworzone stanowisko President and Chief Operating Officer (COO), podporządkowane bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Dyrektorów i Prezesowi Zarządu Dave'owi Cote. Dariusz Adamczyk (50 l.), pełniąc funkcję członka zarządu Korporacji, będzie zwierzchnikiem wszystkich szefów pionów firmy Honeywell, w tym także HOS Gold. Jako COO, p. Adamczyk będzie ściśle współpracował z p. Cote nad dalszym rentownym rozwojem działalności operacyjnej spółki Honeywell, wykorzystując przełomowe strategie rozwoju HOS Gold, w tym także ofertę zaawansowanego oprogramowania, uzupełniającą zróżnicowany portfel technologiczny Spółki.

MORRIS PLAINS, N.J., 14 kwietnia 2016 r. -- Spółka Honeywell (NYSE: HON) ogłosiła dzisiaj, że Dariusz Adamczyk został ze skutkiem natychmiastowym powołany na nowoutworzone stanowisko President and Chief Operating Officer (COO), podporządkowane bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Dyrektorów i Prezesowi Zarządu Dave'owi Cote. Dariusz Adamczyk (50 l.), pełniąc funkcję członka zarządu Korporacji, będzie zwierzchnikiem wszystkich szefów pionów firmy Honeywell, w tym także HOS Gold. Jako COO, p. Adamczyk będzie ściśle współpracował z p. Cote nad dalszym rentownym rozwojem działalności operacyjnej spółki Honeywell, wykorzystując przełomowe strategie rozwoju HOS Gold, w tym także ofertę zaawansowanego oprogramowania, uzupełniającą zróżnicowany portfel technologiczny Spółki.


Sukces Honeywell odniesiony w ostatniej dekadzie stworzył podstawy dla dalszego rozwoju naszego dynamicznego portfela – podkreślił Cote. – Nasza strategia wzrostu skupia się na osiąganiu sukcesów w regionach o wysokiej dynamice rozwoju i łączeniu doskonałych zdolności w zakresie oprogramowania z naszymi zaawansowanymi technologiami, aby doskonalić się jako spółka cyber-przemysłowa i skutecznie wykorzystywać HOS Gold do osiągania przełomowych celów, zachowując przy tym dynamikę typową dla małych spółek. Sprawdzony lider na stanowisku COO pozwoli nam szybciej osiągać te najważniejsze priorytety wzrostu.


Od roku 2014 p. Adamczyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu Honeywell Performance Materials and Technologies (PMT), światowego lidera rynku rozwoju wysokojakościowych produktów
i rozwiązań, w tym środków chłodniczych o niskim wpływie na środowisko, specjalnych folii na potrzeby sektora medycznego i fotowoltaiki, czołowych technologii dla globalnego przemysłu rafinacyjnego i petrochemicznego a także rozwiązań procesowych, z przychodami na poziomie 9,3 mld USD w 2015 r. Na tym stanowisku Dariusza Adamczyka zastąpi Rajeev Gautam, który będzie także pełnił funkcję członka zarządu. Pan Gautam pełnił funkcję Prezesa Pionu Honeywell UOP od 2009 r. prowadząc ekspansję na nowe rynki, jak gaz, biopaliwa i uzdatnianie wody, realizował przełomowe programy strategiczne łączące oprogramowanie z technologiami procesowymi i systemami kontroli (Connected Performance Services) i wprowadzał przełomowe technologie procesowe, np. przetwarzanie metanolu na olefiny, celowa produkcja „on-purpose propylene” oraz modernizacja technologii przetwarzania ciężkich frakcji ropy naftowej.

– Honeywell ma niezwykłe szczęście, że dysponuje tak szerokim i utalentowanym zespołem. Dzisiejsze powołania pokazują naszą zdolność do wychowywania następnego pokolenia liderów. Jestem w pełni przekonany, że Dariusz jako President and Chief Operating Officer będzie potrafił wywrzeć istotny wpływ i ściśle współpracować z utalentowanym zespołem kierowniczym firmy Honeywell, prowadząc dalszy rozwój i zapewniając jego jakość, realizować nasze plany strategiczne i budować wartość dla akcjonariuszy i klientów – stwierdził Cote.

– Dariusz jest weteranem spółki Honeywell. Pracuje z nami od 8 lat. To sprawdzony menedżer z historią sukcesów w wielu pionach grupy Honeywell, a wcześniej na stanowisku prezesa zarządu spółki Metrologic Instruments i na kilku stanowiskach kierowniczych w firmie Ingersoll Rand. Wnosi on niezwykłą globalną perspektywę, efektywność operacyjną, strategiczne rozumowanie, wiedzę o oprogramowaniu oraz zrozumienie jak można funkcjonować
z szybkością małego podmiotu oraz efektywnością kosztową dużej spółki – dodał prezes Cote. – Dariusz urodził się w Polsce i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w wieku 11 lat. Nie znał wtedy języka angielskiego. Studiował na Michigan State University, gdzie zdobył licencjat z elektrotechniki i inżynierii komputerowej, na Syracuse University zdobył stopień magistra inżynierii komputerowej, a na Uniwersytecie Harvarda ukończył studia M.B.A. Rozpoczął karierę zawodową w GE jako inżynier elektrotechnik, a następnie pracował jako Senior Associate w firmie Booz Allen Hamilton, globalnej firmie konsultingowej zajmującej się zagadnieniami technologicznymi i strategicznymi. Dariusz zajmował szereg stanowisk kierowniczych w firmie Ingersoll Rand. Był dyrektorem Grupy Air Solutions, szefem segmentu Heavy Industrial Business oraz wiceprezesem pionu Rozwoju Biznesu i E-Handlu. Następnie, na zlecenie firmy private equity kierował spółką Metrologic, przed jej przejęciem przez Honeywell w 2008. Dariusz został wtedy Dyrektorem obszaru Honeywell Scanning & Mobility, gdzie wykazał się zdolnością do skutecznej budowy skali działalności: w ciągu zaledwie czterech lat podwoił przychody, jednocześnie zwiększając rentowność w jeszcze większym stopniu. W 2012 roku Dariusz został Dyrektorem Honeywell Process Solutions, przez dwa lata diametralnie zmieniając sytuację operacyjną tego pionu.

W 2014 roku Dariusz Adamczyk został Prezesem Zarządu Honeywell Performance Materials and Technologies, gdzie z powodzeniem przeprowadził ten obszar działalności przez gospodarczo trudny okres. Dariusz agresywnie zarządzał kosztami, niemniej zachował zdolność przewidywania i inwestowania w przyszłość. Osobiście prowadził realizację przełomowych celów HOS Gold i wbudował oprogramowanie do modelu biznesowego tego obszaru, co dało naszym spółkom PMT przewagę dzięki zdolności do tworzenia wartości na ich rynkach. Przewodził także wspólnym programom innowacyjnym, wykorzystując zdolności czołowych globalnych podmiotów zajmujących się procesami (Honeywell UOP) i automatyką (Honeywell Process Solutions) do tworzenia zróżnicowanych rozwiązań dla naszych klientów.

– Doświadczenie Dariusza zarówno w małych jak i dużych podmiotach dobrze go przygotowało do połączenia tych dwóch światów w celu skutecznej realizacji programu HOS Gold – podkreślił Cote. – Z małego biznesu wziął przedsiębiorczy umysł i świadomość wagi, jaką ma sprawne i oszczędne podejmowanie decyzji i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Tam też nauczył się angażować cały swój zespół, wydobywając z każdego to co najlepsze. Z kolei w dużym biznesie nauczył się jak wykorzystywać skalę działalności, aby całość funkcjonowała lepiej niż tylko suma jej części składowych. Dbając o efektywność oraz skalowalność, Dariusz był w stanie uprościć procesy i znacznie obniżyć koszty działalności. Dysponuje znacznym doświadczeniem w zakresie oprogramowania. Prowadził firmy, w których projektowanie i stosowanie najnowocześniejszych systemów jest kluczem do sukcesu ekonomicznego. Doświadczenia te będą przydatne, gdy Dariusz będzie pomagał nam skupić się na tworzeniu najnowocześniejszych na świecie produktów przy wykorzystaniu 22 800 naszych inżynierów, w tym 11 000 zajmujących się oprogramowaniem. Dariusz jest bez wątpienia odpowiednią osobą, która pomoże firmie Honeywell przejść przez zmiany, które będą konieczne w przyszłości by zapewnić sukces i ewolucję Spółki w długim okresie.

Rajeev Gautam uzyskał tytuł inżyniera chemika na Politechnice Indyjskiej, tytuł magistra inżynierii chemicznej na Drexel University w Filadelfii, tytuł doktora inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Pensylwanii oraz tytuł MBA na Uniwersytecie Chicagowskim. Rajeev Gautam rozpoczął swą karierę zawodową w Union Carbide w 1978 r. Spółka ta stworzyła następnie joint venture z UOP w 1988 r. Pan Gautam pełnił kluczowe funkcje kierownicze w Honeywell UOP w rozmaitych obszarach funkcjonowania spółki – od działu badań i rozwoju, poprzez pion inżynierii i marketingu, a kończąc na stanowisku Prezesa Zarządu. Zajmował także stanowisko Dyrektora Technicznego Honeywell PMT.


Honeywell UOP jest czołowym międzynarodowym dostawcą technologii procesów, katalizatorów, systemów inżynieryjnych oraz usług technicznych i inżynieryjnych dla przemysłu rafinacyjnego, petrochemicznego, przetwórstwa chemicznego i gazu. W trakcie kadencji p. Gautama obroty Honeywell UOP podwoiły się, a spółka umocniła swoją pozycję na światowych rynkach dzięki zwiększeniu możliwości technologicznych i zdolności produkcyjnych w regionach cechujących się wysoką dynamiką wzrostu. – Rajeev wykonał świetną robotę rozwijając Honeywell UOP oraz położył podwaliny pod dalsze sukcesy spółki w konkurencji prowadzonej w trudnych warunkach, umożliwiając nam zajęcie odpowiedniej pozycji z myślą o przyszłości – stwierdził Dariusz Adamczyk. – Spodziewamy się, że
z jednakowym powodzeniem będzie kierował całością działalności Honeywell PMT.


– Rajeev posiada ogromne doświadczenie techniczne, a także niezrównaną wiedzę na temat branży i szczegółowych potrzeb klientów, którą zdobył w trakcie swojej wieloletniej pracy
w przemyśle naftowym i gazowym – dodał Dariusz Adamczyk. – Ostatnio kierował wdrożeniem przełomowych inicjatyw strategicznych ukierunkowanych na zwiększenie wzrostu, które opierały się na wykorzystywaniu możliwości oferowanych przez wiodące
w branży procesy technologiczne Honeywell UOP i systemy kontroli Honeywell Process Solutions, generujące niezrównaną wartość dla klientów. Jest idealną osobą do kierowania HOS Gold, zaawansowanymi możliwościami informatycznymi i do zapewnienia nowej jakości przy wprowadzaniu produktów na rynek oraz dalszych sukcesów Honeywell Performance Materials and Technologies na całym świecie.


Honeywell poinformował również, że p. Gautama na stanowisku Prezesa Zarządu Honeywell UOP zastąpi Rebecca Liebert. Rebecca Liebert uzyskała tytuł inżyniera chemika na Uniwersytecie Kentucky, tytuł doktora inżynierii chemicznej na Carnegie Mellon University
w Pittsburghu oraz tytuł MBA w Kellogg School of Management na Northwestern University
w stanie Illinois. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w spółkach Alcoa, Nova Chemicals
i Arco Chemical Co., a w 2006 r. dołączyła do Honeywell w charakterze wiceprezesa/dyrektora generalnego pionu materiałów elektronicznych, gdzie odegrała kluczową rolę we wprowadzeniu spółki na nowe rynki, dywersyfikacji portfela produktów i pracach nad tworzeniem nowych produktów z jednoczesnym zapewnieniem efektywności operacyjnej
i kierowaniem działalnością w okresie istotnego pogorszenia warunków panujących w branży, tak by jak najlepiej przygotować swój pion na silne ożywienie na rynku. Rebecca Liebert dołączyła do Honeywell UOP cztery lata temu jako starszy wiceprezes/dyrektor generalny ds. pionu przetwarzania gazu i zastosowań wodoru, którego obroty zwiększyła trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat do poziomu 1 mld USD. Ostatnio jako starszy wiceprezes/dyrektor generalny ds. pionu katalizatorów, adsorbentów i produktów specjalnych doprowadziła do wypracowania ponadprzeciętnych wyników tego pionu w bardzo trudnych warunkach panujących na rynku.


– Rebecca jest sprawdzonym liderem z dowiedzioną historią trwałych osiągnięć w wielu branżach, zarówno w dobrych, jak i złych czasach – stwierdził Rajeev Gautam. – Doskonale wyczuwa potrzeby klientów, posiada świetną znajomość branży i umiejętności w zakresie zarządzania, dzięki którym Honeywell UOP zajmuje kluczowe miejsce na swoich rynkach
i stale generuje ponadprzeciętne wyniki.

***

Honeywell (www.honeywell.com) jest spółką uplasowaną w rankingu Fortune 100 oraz światowym liderem w zakresie szeregu rozwiązań technologicznych i produktów, dostarczającym klientom na całym świecie produktów i świadczącym usługi związane z przemysłem lotniczym i kosmicznym, technologiami sterowania budynkami, nieruchomościami mieszkaniowymi i zakładami przemysłowymi, turbosprężarkami oraz materiałami o wysokiej wytrzymałości.  Więcej bieżących informacji na temat spółki można uzyskać, odwiedzając stronę internetową: www.honeywell.com/newsroom.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera m.in. stwierdzenia, które mogą zostać uznane za „stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości" („forward-looking statements”) w rozumieniu ust. 21E amerykańskiej Ustawy o giełdach papierów wartościowych (Securities Exchange Act) z 1934 r. Wszelkie stwierdzenia inne niż dotyczące historycznych faktów, które odnoszą się do działań, zdarzeń lub zmian, które my lub nasz zarząd zamierza, oczekuje, przewiduje, spodziewa się lub antycypuje, że wydarzą się lub mogą się wydarzyć w przyszłości, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia takie oparte są na określonych założeniach i ocenach dokonywanych przez nasz zarząd na podstawie własnego doświadczenia i postrzegania trendów historycznych, aktualnie panujących warunków gospodarczych i branżowych, spodziewanych przyszłych wydarzeń oraz innych czynników, które zarząd uważa za istotne. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie są również obarczone określonymi istotnymi ryzykami i niepewnością, w tym m.in. czynnikami natury ekonomicznej, dotyczącymi działań konkurencji i rządów oraz czynnikami natury technicznej, wpływającymi na nasze działania, rynki, produkty, usługi i ceny. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a rzeczywiste wyniki, zdarzenia i podejmowane decyzje gospodarcze mogą się różnić od tych, które zostały opisane w tych stwierdzeniach. Główne czynniki ryzyka
i niepewności, które mają wpływ na nasze wyniki, opisujemy w składanym przez nas formularzu 10-K oraz w innych dokumentach składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission).