Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

DataBeat - zaawansowana analityka danych dla rozwoju Twojego biznesu

Spośród najlepszych firm w swoich branżach, te podejmujące decyzje na bazie danych są średnio 5% bardziej produktywne i o 6% bardziej dochodowe od swoich konkurentów. Co więcej, wprowadzenie Big Data umożliwia zmianę struktury procesu decyzyjnego w firmach. Dzieje się tak dzięki błyskawicznemu dostępowi do analiz – decyzje mogą być przesuwane w dół struktury firmy, czyniąc ją wydajniejszą i znacznie lepiej reagującą na zmiany otoczenia biznesowego (Big Data: The Management Revolution, HBR, 2012). Przykładem rozwiązania, które  wspomaga procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach poprzez przetwarzanie kluczowych danych jest Data Beat – system BI w formule SaaS dla MSP.

Dynamiczna reakcja na zmienne preferencje klientów, aktywność konkurencji oraz zmiany na rynku, to z jednej strony stymulujące do rozwoju wyzwania współczesnego biznesu, z drugiej – warunki utrzymania w aktualnym otoczeniu rynkowym. Dostęp dziś do właściwej informacji, a w szerszym kontekście dostęp do wiedzy w odpowiednim miejscu i czasie determinuje powodzenie firmy. Jest to tym istotniejsze, że procesy biznesowe generują coraz większe ilości danych w coraz krótszych odcinkach czasu. Oznacza to, że muszą być one odpowiednio dynamicznie agregowane i przetwarzane tak, aby móc je transformować w mierzalną i przydatną wartość, jaką jest informacja. Jej posiadanie pozwala na poszukiwanie nowych możliwości realizacji procesów biznesowych, a co za tym idzie szybszą adoptowalność do zmian i szybsze podejmowania decyzji.

Aby strategie rozwoju działalności miały szansę realizacji, firmy potrzebują wiarygodnych informacji o stanie swojego biznesu oraz skutecznych narzędzi do ich analizy. Potrzeba ta wyznaczyła impuls do rozwoju systemów typu Business Intelligence, które pomimo dekoniunktury stanowią rynek charakteryzujący się stałym wzrostem. Dotychczas, to głównie duże podmioty były odbiorcami rozwiązań BI z uwagi na brak oferty dostosowanej do potrzeb sektora MSP.

Big Data jest dla każdego

Dostawcy jednak coraz mocniej identyfikują konieczność wyjścia naprzeciw temu segmentowi użytkowników. Jednym z innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku jest platforma Data Beat -  analiza BI w formule SaaS dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Data Beat stworzyliśmy z myślą o potrzebie intuicyjnego podejmowania decyzji w biznesie. Za cel postawiliśmy sobie możliwie jak najczytelniejszą i łatwą w nawigacji wizualizację danych i ich  przedstawienie w formie dashoardów tak, by użytkownicy mogli je w sposób naturalny analizować. W efekcie funkcjonalności narzędzia tworzą podstawę do szybszego wydobywania, przechowywania, analizowania i udostępniania kluczowych dla prowadzonego biznesu danych, dzięki którym przedsiębiorstwo może podejmować lepsze decyzje - wyjaśnia Grzegorz Gwiazdowski, pomysłodawca i doradca strategiczny Data Beat.

Data Beat – portfel funkcjonalności

Różnorodność danych poddawanych analizie nie ogranicza się jedynie do podłączenia wielu systemów transakcyjnych. W Data Beat chodzi o połączenie wielu typów danych – ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, wewnętrznych i zewnętrznych, historycznych i aktualnych. Ważniejszym aspektem jest więc różnorodność źródeł danych, a nie sama ich ilość - powierzchnie do przetrzymywania danych bowiem nie drożeją, ale wciąż trudno jest  do systemu nowe źródła danych dołączyć. Data Beat zapewnia wielomodułową pracę na zasobach z dostępem do m.in.:

  • MODUŁ DEFINIOWANIA RAPORTÓW I GRUP UŻYTKOWNIKA – w tym module administrator użytkownika może wybrać dostępne w systemie raporty lub zdefiniować własne, które system wygeneruje na podstawie posiadanych danych. Z tego poziomu możliwy jest wybór typów raportów, sposobu ich prezentacji oraz zdefiniowania podstawowych grup użytkowników (np. pracownicy działu handlowego, pracownicy działu księgowego, etc.), którzy będą mieć do nich i wybranych funkcji systemowych dostęp.

 

  • MODUŁ EKSPORTU DANYCH – ten moduł pozwala użytkownikowi przenieść dane do plików wybranych formatów umożliwiając ich dalszą obróbkę poza systemem lub prezentację. Formuła one-click umożliwia w szybki sposób udostepnienie odpowiednim osobom wybranych raportów, usprawniając w ten sposób komunikację wewnątrz firm i procesy, w których konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji na podstawie danych.

 

  • MODUŁ RAPORTÓW ZBIORCZYCH - służy do przygotowania raportów zbiorczych dla poszczególnych segmentów rynku, na podstawie danych udostępnianych systemowi przez użytkowników usługi. System - za zgodą klientów – zbiera anonimowe dane ich przedsiębiorstw z segmentacją na branże. Na tej podstawie przygotowywane są raporty rynkowe o trendach i standardach dla poszczególnych branż, umożliwiające firmom lepszą poznanie swojego otoczenia biznesowego i dostosowanie do zmieniających się warunków.

 

  • MODUŁ PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO (GRID COMPUTING) – odpowiada za środowisko przetwarzania, które pozwala łączyć w sieć wiele komputerów, celem przekazywania im partii danych do przetworzenia i zwiększenia mocy obliczeniowej systemu. Dzięki tej konstrukcji możliwe jest dowolne skalowanie systemu, przez podłączanie do sieci gridowej maszyn, znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie. Możliwe jest także włączenie do sieci  maszyn klientów korzystających z systemu, co pozwala przyspieszyć część obliczeń i proces przygotowywania analiz.

 

  • MODUŁ ANALIZY WYŻSZEGO RZĘDU (BIG DATA) – innowacyjny algorytm, który odpowiada za analizę dużych partii danych pobranych ze wszystkich źródeł dostępnych użytkownikowi w poszukiwaniu korelacji pomiędzy tymi danymi i w zestawieniu z celami biznesowymi przedsiębiorcy, określonymi w aplikacji. Algorytm korzysta z anonimowych danych innych przedsiębiorców korzystających z systemu, porównując wyniki i zmieniające się w czasie trendy. Na podstawie pracy algorytmu userom udostępniane są zaawansowane raporty: korelacji, trendów i prognoz.

Podążać za potrzebami

Zasadnicza potrzeba MSP, która zidentyfikowaliśmy to elastyczne zarzadzanie danymi w formule SaaS, bez ograniczeń dotyczących rozbudowy i modyfikacji architektury systemu. Chodzi o włączanie nowych źródeł danych, zmianę ich prezentacji oraz sposobu interpretacji, a w związku z tym optymalizację decyzji biznesowych bez ponoszenia ogromnych kosztów. Oznacza to potrzebę dostępu do danych i ich analizy w stale rozwijającej się formule. Dlatego integralną częścią Data Beat jest stałe doskonalenie w dostosowaniu do zmieniających się wymagań użytkowników. Dobry system powinien odpowiadać na nowe pytania o kondycję biznesu, którym zarządza. Taka idea przyświecała nam w projektowaniu Data Beat – dodaje Grzegorz Gwiazdowski.