google-site-verification=fPyiG-84sPXv-5K9zDMs6F-3-hl3ZgbpgCyxqt5b5_k

Praca

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Nie mam, ale księgowość prowadzę w arkuszu kalkulacyjnym pakietu Office.” – prawdopodobnie wielu właścicieli firm odpowie w ten sposób. A Ty, jak rozliczasz swoją firmę? Może warto spróbować użytkowania narzędzia bardziej intuicyjnego w postaci programu księgowego? Stosowanie go na pewno ułatwi pracę, a dodatkowe funkcje będą jeszcze większym usprawnieniem w prowadzeniu księgowości i kontakcie z urzędami w przypadku wysyłania e-Deklaracji czy comiesięcznego JPK do Urzędu Skarbowego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedsiębiorca rozpoczynający działanie na rynku staje przed sytuacją wyboru wielu istotnych dla niego kwestii. Zazwyczaj rozważania mają początek w przypadku ustalenia nazwy firmy oraz formy działalności. Kluczowy jest wybór metody księgowania odpowiedniej do specyfiki prowadzonego biznesu. W dalszej kolejności pozostają decyzje odnośnie banku, w którym prowadzony będzie firmowy rachunek bankowy. Właściciel firmy musi też zdecydować, gdzie będzie ona miała siedzibę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Współczesne trendy wymagają od franczyzodawców dużej elastyczności. W zależności od sytuacji panującej na rynku, aby utrzymać optymalną liczbę franczyzobiorców, muszą umieć dopasować składowe pakietu franczyzowego, warunki umowy, zasady współpracy, wymagania kapitałowe i lokalowe. Także na polskim rynku, wzorując się na krajach z najbardziej rozwiniętymi systemami franczyzy, właściciele sieci chcą dostosować się do jak największej liczby potencjalnych współdziałaczy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W roku 2021 roku wchodzi w życie obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format). Wymóg obejmie wszystkich emitentów z krajów Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium wspólnoty. W Polsce są to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.