Regulamin i reklama

REKLAMA

PAKIET BRĄZOWY

PAKIET SREBRNY

PAKIET ZŁOTY

PAKIET DIAMENTOWY

Ilość produktów

4

6

8

12

Ilość aktualności

12

25

60

120

Maksymalna ilość znaków w opisach

4000

5000

7000

10000

CENA PLN netto

240

430

900

1500

Koszt pojedynczego artykułu zamieszczanego na AO Biznes- 25 zł netto

Oficjalne pakiety reklamowe AO Biznes na dzień 16 listopada 2017

* powyższe pamiety w każdej chwili mogąc ulec zmianie.
Zgłoszenie chęci utworzenia konta można dokonać pisząc na maila marketing@aobiznes.pl

Polityka Prywatności

Zakres Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu aobiznes.pl.

Korzystanie z serwisu aobiznes.pl oraz zawartych w nim treści oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności.
 
 
Redakcja serwisu aobiznes.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Użytkowników korzystających z serwisu obowiązuje każdorazowo aktualna wersja Polityki prywatności.

Dane użytkowników

Dane użytkowników zbierane są wyłącznie wówczas, gdy użytkownicy sami wyrażą na to zgodę, np. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub ankiety, ewentualnie w przypadkach, gdy zezwalają na to przepisy prawa dotyczące zbierania danych osobowych bez uzyskania takiej zgody.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez administratora danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie następuje wyłącznie w zakresie i celu, na jaki użytkownik wyraził zgodę lub jaki jest dopuszczony przepisami prawa.

Zakres zbieranych danych obejmuje zazwyczaj: Imię, nazwisko, Firma, Stanowisko, numer telefonu, adres email.

Przekazane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach marketingowych oraz przekazywane podmiotom będącym handlowymi partnerami serwisu aobiznes.pl w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu handlowego, w tym przesyłania nie zamówionej informacji handlowej i podejmowania działań marketingowych.

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi serwis aobiznes.pl współpracuje. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na przekazywanie uzyskanych danych osobowych podmiotom będącym handlowymi partnerami serwisu aobiznes.pl w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu handlowego, w tym przesyłania nie zamówionej informacji handlowej i podejmowania działań marketingowych.
 
Kontakt z użytkownikami
 
Kontakt z użytkownikami będzie następował poprzez podany przez użytkowników adres e-mail.
 
Bezpieczeństwo
 
Dane pobierane od użytkowników są zabezpieczone przez przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą. Dane te są również chronione przez nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, za pomocą technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 
Pliki cookies
 
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca Portalu aobiznes.pl.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Portalem aobiznes.pl.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika Portalu.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 

Modyfikacja danych użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane użytkowników (w szczególności adresy e-mail) mogą zostać w każdej chwili zmienione na życzenie użytkownika. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość o konieczności dokonania zmiany na adres redakcja@aobiznes.pl.
 
Redakcja serwisu aobiznes.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w danych użytkowników w sytuacji, kiedy brak ich wprowadzenia oznaczałby niewłaściwe świadczenie usług (na przykład w sytuacji błędnie podanego adresu e-mail: nazwa@domena@.pl).


Usunięcie konta użytkownika
 
Konto użytkownika może zostać usunięte:
 
  • na życzenie samego użytkownika,
  • w sytuacji naruszania przez użytkownika prawa lub zasad współżycia społecznego,
  • w sytuacji, kiedy oczywistym stanie się fakt, że konto użytkownika przestało być aktywne, a w wyniku wysyłania wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymywana jest zwrotna odpowiedź serwera o braku istnienia takiego konta.
Przesyłanie informacji marketingowych

Redakcja serwisu aobiznes.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania użytkownikom informacji o charakterze marketingowym. Użytkownik może sprzeciwić się otrzymywaniu informacji o charakterze marketingowym.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości aobiznes.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 
Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych utworów zawartych na aobiznes.pl lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie.
Korzystanie z treści zawartych na aobiznes.pl nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.
 
Wykorzystywanie treści serwisu w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może za  zgodą aobiznes.pl.


Ograniczona odpowiedzialność oraz zgłoszenie naruszenia zasad

Redakcja serwisu aobiznes.pl nie odpowiada za treści publikowanych w serwisie komentarzy, reklam oraz artykułów dostarczanych przez osoby nie będące członkami Redakcji.
 
W dowolnym momencie możliwe jest przesłanie na adres redakcja@aobiznes.pl informacji o naruszeniu zasad nakreślonych przez niniejszą politykę, prawo lub zasady współżycia społecznego.

 
Dane administratora danych
 
Wydawcą portalu i administratorem danych osobowych jest Alfa Omega Biznes