Comarch CDN XL

Dostawca


inSolutions s.c.

zobacz profil dostawcy
Sukces w wymiarze XL
  • Automatyzacja prac oraz minimalizacja ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji na dużych zbiorach danych,
  • Optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz kontrola i poprawa produktywności,
  • Oszczędność czasu i kosztów związanych z jednokrotnym wprowadzaniem danych do systemu,
  • Poprawa produktywności pracowników oraz lepsza obsługa i serwis klientów,
  • Aktualne informacje z poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (majątek firmy, koszty, przychody, itd.) w dowolnych przekrojach oraz o zadanym stopniu szczegółowości.