Zdjęcie artykułu
Data Beat – nowe możliwości rozwoju dla MSP

DataBeat - zaawansowana analityka danych dla rozwoju Twojego biznesu

Data Beat – nowe możliwości rozwoju dla MSP

2015/11/23 14:02

Firmy w Polsce deklarują chęć rozwoju, aby ten cel spełnić potrzebują usprawnionego dostępu do informacji oraz wsparcia procesów decyzyjnych. 36% z nich twierdzi, że analiza wielkich zbiorów danych może podnieść ich wewnętrzną efektywność w tym obszarze. Jak wynika z prognoz „Digital Trends 2013” globalny rynek zarządzania danymi  w 2015 r. będzie wart prawie 50 mld dolarów. Czy odbiorcą potencjału, który stoi za rozwiązaniami typu Business Intelligence i Big Data może być także sektor małych i średnich przedsiębiorstw? 

Rozwiązania klasy Business Intelligence są dostępne na rynku już kilka lat, niestety tylko część firm korzysta z ich zastosowania. Przez długi czas ich udział we wsparciu procesów biznesowych był domeną tylko dużych podmiotów. Niska świadomość korzyści wynikających z wdrożenia systemów BI jest szczególnie widoczna w sektorze MSP. Otwartość na te rozwiązania jest dla efektywności przedsiębiorstw niezwykle istotna, stanowią one bowiem strategiczny element firmowej infrastruktury IT.

Zakres, w jakim firmy wykorzystują rozwiązania BI reguluje świadomość potrzeb kadry zarządzającej. W małych i średnich strukturach Business Intelligence może wesprzeć poprawę efektywności i pozycji konkurencyjnej poprzez odpowiednie lokowanie oferty oraz weryfikację kosztów działań. W przypadku wdrożeń w większych podmiotach korzyści zastosowania BI rosną co najmniej liniowo do skali działalności. Proporcjonalnie do formatu biznesu i skomplikowania jego struktury rośnie liczba założeń i scenariuszy, które wymagają weryfikacji w procesie podejmowania strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Dynamika rozwoju firm oznacza, że na pewnym etapie doświadczenie menedżera staje się niewystarczające, aby poprawnie diagnozować dane i je właściwie transformować na istotne dla rozwoju strategicznego informacje. W konsekwencji kształtuje się pewien obszar ryzyka i potencjalnych błędów, którymi obarczony jest proces decyzyjny.

Systemy BI mają usprawniać eksplorowanie informacji w kierunkach użytecznych dla biznesu w danym okresie. Implementacja tej grupy rozwiązań powinna polegać na zapewnieniu warunków, w których użytkownik samodzielnie, szybko i w wygodny sposób wydobędzie potrzebną w danym momencie informację. Dobry system powinien więc odpowiadać na każde pytanie o kondycję biznesu, którym zarządza i dostarczać aktualną wiedzę w tym zakresie menedżerom. Big Data, czyli tzw. analiza wyższego rzędu, jest rozwiązaniem, które umożliwia dostęp do takiej wiedzy.

Big Data, czyli?

Big Data, to przede wszystkim możliwość analizowania i przetwarzania baz danych, na potrzeby danego przedsiębiorstwa, które w konsekwencji przyczyniają się do poprawy jego funkcjonowania. O Big Data mówimy, jeśli zostają spełnione 3 warunki, tzw. 3V:

 • Volume - firma korzysta z bardzo dużych zasobów danych;
 • Velocity - dane szybko „wychodzą” oraz „przychodzą”, czyli analizy tworzone są w czasie rzeczywistym i wymagają silnego zautomatyzowania, a także stale się powiększają;
 • Variety - analizowane dane są zróżnicowane i mają różne formaty: od tekstów poprzez zdjęcia, filmy, po dokumenty, kończąc na parametrach maszyn produkcyjnych oraz oprogramowaniach informatycznych.

Pojęcie Big Data jest jednak znacznie bardziej złożone, składa się na nie kilka wymiarów, które kształtują jego możliwości:

 • Data science, czyli najogólniej mówiąc wnioskowanie statystyczne. Jest to narzędzie pozwalające na kreatywne myślenie nad możliwością przełożenia rozproszonych i rozmytych zbiorów danych na dane możliwe do analizy.
 • Data mining, zbiór technik analitycznych, pozwalających na badanie zależności w dużych zbiorach danych, za pomocą 3 kroków: wstępnej eksploracji, dopasowania modelu i jego weryfikacji, a także stosowania modelu do analizy nowych, podanych danych.
 • Machine learning, czyli tzw. uczenie maszyny, polegające na algorytmie bądź programie wychwytującym pewne zależności i pozwalającym na ich analizę.
 • MapReduce, platformie służącej od rozwiązywania problemów programistycznych i analitycznych, a także do równoległego oraz szybszego przetwarzania danych.

Big Data spowodowało rewolucję w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem i dostarczyła dowodów, że dobrze zaprojektowana baza danych i profesjonalna jej analiza potrafią znacznie pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych w ograniczonym czasie.

Analiza wyższego rzędu w zasięgu MSP

Jedną z potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw jest możliwość podejmowania decyzji na bazie zsyntetyzowanych informacji o firmie i rynku, w którym funkcjonują. Niestety większość MSP nie stać na zatrudnienie dedykowanego analityka lub zamówienie zaawansowanych analiz rynkowych. Dzięki algorytmowi analizy wyższego rzędu (Big Data) przedsiębiorcy otrzymują profesjonalne analizy stworzone na podstawie wszystkich dostępnych w systemie danych rynkowych. Z pomocą tych analiz i prognoz firmy mogą podejmować trafniejsze decyzje, które w rezultacie będą owocować wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa - wyjaśnia Grzegorz Gwiazdowski, pomysłodawca i doradca strategiczny Data Beat - systemu BI w formule SaaS dla MSP.

Data Beat – zarzadzanie, przetwarzanie i analizowania danych

Dostawcy coraz mocniej identyfikują konieczność wyjścia naprzeciw segmentowi MSP. Jednym z innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku jest platforma Data Beat -  analiza BI w formule SaaS dla małych i średnich przedsiębiorstw. Narzędzie pozwala integrować wielu typów danych, pochodzących z różnych źródeł, zapewniając pracę na kilku modułach, w tym m.in.:

 • MODUŁ ETL (ang. Extract, Transform and Load) - moduł importu danych odpowiada za integracje systemu z bazami danych lub innymi źródłami danych, którymi dysponują firmy. Jest to narzędzie odpowiadające za automatyczne pobieranie danych do systemu z wielu różnych źródeł (np. pliki .CSV, arkusze GoogleDoc, strony .PHP czy inne aplikacje działajace w chmurze jak Google Analytics, Facebook czy systemy CRM).

 

 • MODUŁ MODELOWANIA DANYCH LDM I METRYCZNY - moduł definiujący podstawowe funkcje i działania wykonywane na bazie danych. Z poziomu tego modułu użytkownicy mogą zaimportowanym wcześniej danym nadać strukturę logiczną. Proces odbywa się przez intuicyjne modelowanie, pozwalające w prosty sposób tworzyć strukturę logiczną osobom bez przygotowania analitycznego czy wiedzy programistycznej.

 

 • MODUŁ PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO (GRID COMPUTING) – odpowiada za środowisko przetwarzania, które pozwala łączyć w sieć wiele komputerów, celem przekazywania im partii danych do przetworzenia i zwiększenia mocy obliczeniowej systemu. Dzięki tej konstrukcji możliwe jest dowolne skalowanie systemu, przez podłączanie do sieci gridowej maszyn, znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie. Możliwe jest także włączenie do sieci  maszyn klientów korzystających z systemu, co pozwala przyspieszyć część obliczeń i proces przygotowywania analiz.

 

 • MODUŁ ANALIZY WYŻSZEGO RZĘDU (BIG DATA) – innowacyjny algorytm, który odpowiada za analizę dużych partii danych pobranych ze wszystkich źródeł dostępnych użytkownikowi w poszukiwaniu korelacji pomiędzy tymi danymi i w zestawieniu z celami biznesowymi przedsiębiorcy, określonymi w aplikacji. Algorytm korzysta z anonimowych danych innych przedsiębiorców korzystających z systemu, porównując wyniki i zmieniające się w czasie trendy. Na podstawie pracy algorytmu userom udostępniane są zaawansowane raporty: korelacji, trendów i prognoz.

Wyprzedzając zmiany

Nowy ekosystem technologiczny – dostęp do zaawansowanych narzędzi i aplikacji i ilość zmian mających wpływ na biznes powoduje, że coraz większe znaczenie dla powodzenia firm na rynku mają rozwiązania IT.

Firmy, które zainwestują w rozwiązania Big Data otworzą przed sobą szansę nie tylko na poprawę działania swoich dotychczasowych linii i procesów biznesowych, ale także uruchomienia kolejnych, opartych na nowych informacjach o trendach konsumenckich, uzyskanych z repozytoriów Big Data. Taką perspektywę wyznaczyliśmy sobie projektują Data Beat – stworzyliśmy narzędzie, które ma wspierać wszystkie procesy decyzyjne w biznesie, umożliwiając szybkie wydobywanie, przechowywanie, analizowanie i udostępnianie kluczowych danych, strategicznych dla prowadzenia i rozwijania biznesu. Dostęp dziś do takich informacji, a w szerszym kontekście – wiedzy, wierzę, że pozwoli każdej firmie, w szczególności tym z sektora MSP, szybciej adaptować się do zmian i identyfikować nowe możliwości realizacji procesów biznesowych - podsumowuje Grzegorz Gwiazdowski.